ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONĘ


REGULAMIN REALIZACJI ZLECEŃ

SALON TORTÓW ARTYSTYCZNYCH TORTY Z KRAKOWA
Szanowni Klienci!  Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej firmy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem realizacji zleceń, który stworzylismy dla Państwa wygody i ułatwienia zawierania naszych umów...

1.Strony transakcji
1.1. Nabywcą w Salonie Tortów może być osoba prawna lub fizyczna, która ukończyła 18 lat.
   
2. Asortyment Salonu
2.1. Lista towarów umieszczona na stronie www.tortyzkrakowa.pl ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2.3. Niektóre z oferowanych przez Salon tortów towarów mogą być czasowo niedostępne.
2.4. Torty i ciasta, w skład których wchodzą owoce sezonowe dostępne są wyłącznie w czasie trwania sezonu na dany owoc. Poza sezonem letnim zamówienia na torty i ciasta ze świeżymi owocami sezonowymi nie będą przyjmowane.
2.5. Niektóre torty zawierające żywe kwiaty, jako dekorację, mogą być czasowo niedostępne, powodem tego może być np. zakończenie sezonu na dany rodzaj kwiatów lub zła pogoda. W takim przypadku klient, który dokonał wcześniejszej rezerwacji tortu zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i będzie miał możliwość zamiany rodzaju kwiatów na inne – dostępne. W takiej sytuacji może zaistnieć konieczność dopłaty.
2.6. Cukiernia zastrzega sobie prawo do zamiany dekoracji cukierniczych na zbliżone do wybranych przez klienta, jeżeli wystąpią problemy z zakupem zamówionego towaru (np. zamówionej dekoracji) spowodowane np. wycofaniem dekoracji z produkcji, brakiem produktu w hurtowniach, warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi zakupienie produktu.
2.7. Realizowany produkt może nieznacznie różnić się od ustaleń, pod warunkiem, że zmiany nie przekraczają 20 % ogółu, różnice mogą wynikać z problemów związanych z zakupem dekoracji, składników tortu, kwiatów, owoców itp.
2.8. Oferta dostępna na stronie internetowej www.tortyzkrakowa.pl jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.
 
3. Składanie zamówienia
3.1.
a) telefonicznie od godz. 9.00 do 16.00 tel. 12 422 39 73 lub 517 959 994
b) drogą elektroniczną biuro@tortyzkrakowa.pl
Klient wysyłając zamówienie drogą elektroniczną składa ofertę kupna określonego towaru, zamówienia przez internet można składać 24 godziny na dobę.
W takim wypadku złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza jednak zawarcia umowy.
3.2. Warunkiem koniecznym przyjęcia zamówienia jest podanie przez kupującego wszystkich wymaganych informacji podanych poniżej:
- adres email zwrotny
- numer telefonu kontaktowego
- precyzyjne określenie zamówienia.
3.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z:
- zapoznaniem się z regulaminem firmy i jego przestrzeganiem
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby firmy, zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1097 r.)
- jeżeli zamówienie zostanie potwierdzone, zamawiający nie może takiego zamówienia wycofać, bez utraty wpłaconej zaliczki.
- zaliczka pobierana przy przyjmownaiu zamówienia jest zaliczką za rezerwację terminu realizacji zlecenia, z tych środków kupuje się towar i materiały do realizacji zlecenia. Jeśli klient zrezygnuje zaliczka nie podlega zwrotowi.
   
4. Formy płatności
4.1. Gotówką kierowcy w momencie dostawy, jeżeli towar jest zamówiony wraz z dostawą
4.3. Przelewem na rachunek bankowy firmy.
4.4. Aby firma rozpoczęła realizację zlecenia, nabywca zobowiązany jest do wpłacania około70% wartości zamówienia na co najmniej 48 godzin przed terminem wykonania zlecenia.
   
5. Dostawy, transport i przyjęcie zamówionego towaru.
5.1. Za transport na terenie Krakowa pobierana jest opłata transportowa w wysokości 50 zł. Poza Krakowem pobierana będzie opłata transportowa w wysokości 30 zł plus 1,40 zł za każdy kilometr trasy z cukierni do klienta i z powrotem.
5.2. Koszt dostawy jest doliczany do rachunku za zamówione towary.
5.3. Z momentem przekazania towaru do restauracji, hotelu, sali bankietowej, lokalu itp., pełną odpowiedzialność za przechowywanie toru i innych dostarczonych produktów cukierniczych ponosi klient i placówka, w której organizowane jest przyjęcie. Placówka lub osoba pośrednicząca w odbiorze tortu lub innego produktu cukiernczego jest zobowiązana do podpisania protokołu "zdawczo - odbiorczego" i zostanie poinformowana o warunkach koniecznych do przechowywania danego produktu.
5.4. Po dostarczeniu zamówienia produkty należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Sugerowany czas przydatności do spożycia to 48h.
5.5 Informujemy, że usługi transportowe zlecamy odrębnej firmie, która ponosi bezpośrednią odpowiedzilność za błędy transportu.  Klient może skorzystać z tej pomocy lub wynając własny transport.
   
6. Gwarancja, reklamacja i zwroty.
6.1. Reklamacje produktów przyjmowane są wyłącznie w siedzibie cukierni, po dostarczeniu reklamowanego towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
6.2. Po odebraniu tortu lub ciasta reklamacje są uwzględniane tylko w przypadku zwrotu 90% nienaruszonego towaru w dniu jego sprzedaży (obioru).
 
7. Postanowienia końcowe
7.1. Zaliczka wpłacona za tort jest równocześnie zaliczką za rezerwację terminu. Jeśli klient po podpisaniu umowy zrezygnuje z usługi zaliczki nie zwraca się ponieważ termin został zarezerwowany (ograniczona ilość terminów w danym dniu).
7.2. Firma Salon Tortów pobiera kaucję zwrotną za stelaż do tortu, kwota ta jest uzależniona od jego wartości. Klient lub osoba wyznaczona przez klienta jest odpowiedzialna za wypożyczony sprzęt. Jeżeli stojak nie zostanie zwrócony lub będzie uszkodzony, depozyt zostaje zatrzymany przez firmę. Jeżeli depozyt nie pokrywa całej wartości stojaka klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
7.3. Stojak musi zostać zwrócony do 3 dni od dnia w którym tort dojechał na uroczystość. Za każdy dodatkowy dzień zatrzymania stojaka pobierana będzie kara w wysokości 10 % wartości stojaka .
7.4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia czynników uniemożliwiających realizacje zlecenia - w tym z winy klienta.W przypadku wypowiedzenia umowy przez wykonawcę, pobrana wcześniej zaliczka zostaje zwrócona.
7.5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania zlecenia, bez podania przyczyny.
7.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy realizacji wynikające z czynników niezależnych od niego tj. awarie, pożar zakładu, powódź, wypadek drogowy podczas transportu towaru, itp. W takim wypadku nie będzie pobrane honorarium za usługę.
7.7. Wszelkie znaki towarowe i nazwy które zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów są własnością Producentów.
7.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr. 2000.22.271).
7.9. Firma Salon Tortów Artystycznych Torty z Krakowa zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  ilość wizyt na stronie: